اجرای جواهری و طلا فروشی

گروه مهندسی آرک سازه نوین(آرکسان)، با توجه به تجارب کاری و مطالعات و بررسی های مهندسان این شرکت، آمادگی اجرای طلافروشی با بیشترین ضریب امنیت در کمترین زمان ممکن ودر عین حال زیبایی و کارآمدی را دارا می باشد.ضمنأ این گروه در صورت خواست کارفرما قادر به واردات تجهیزات و متعلقات طلافروشی را از کشورهای اروپایی و آسیایی را دارا می باشد.گروه مهندسی آرکسان برای خاطر آسوده کارفرمیان محترم در خصوص تاییدیه پلیس اماکن، ضمانت ارایه می نماید.