طراحی، اجرا و تامین تجهیزات صرافی

گروه مهندسی آرک سازه نوین(آرکسان)، با توجه به تجارب کاری و مطالعات و بررسی های مهندسان این شرکت، آمادگی اجرای صرافی با بیشترین ضریب امنیت ودر عین حال زیبایی و کارآمدی را دارا می باشد.ضمنأ این گروه در صورت خواست کارفرما قادر به واردات تجهیزات و متعلقات صرافی را از کشورهای اروپایی و آسیایی را دارا می باشد.تصاویر تعدادی از نمونه کارهای انجام شده  توسط این شرکت.