امور پیمانکاری

این شرکت با توجه به تجربه چندین ساله خود آمادگی طراحی و اجرای کلیه ی امور پیمانکاری در زمینه های مختلف عمران برق و مکانیک را دارا می باشد.